Продължете към съдържанието

Указания за експлоатация, поддържане в изправност, правилно проветряване и почистване

  Монтаж:

  ВНИМАНИЕ!

  • Ако стените на прозорците все още не са измазани, в никакъв случай не изваждайте подложките (трупчетата) между зидарията и касата – те осигуряват безупречно функциониране на крилата на прозореца и НЕ БИВА да се отстраняват. Подложките ще останат в мазилката.
  • След приключване на монтажа, моля да почистите долната каса с помощта на прахосмукачка, като използвате островръха дюза. Евентуални метални стружки, останали от монтажа, могат да предизвикат поява на петна от ръжда.
  • След монтиране на прозореца/ите следва да премахнете защитното фолио (лепенки). При евентуални по-нататъшни ремонтни работи за защита от замърсяване на прозореца/ите, трябва да се използват само видове фолио препоръчани от (системния доставчик или от производителя на прозорците).

  Експлоатация:

  ВНИМАНИЕ:

  1. На закупените от Вас прозорци е монтиран качествен обков. Внимавайте дръжката на прозореца да бъде винаги във вертикално положение (нагоре/надолу) или в хоризонтално положение.

  2. Оставянето на дръжката в междинно положение може да предизвика грешно отваряне (с изключение на случаите, когато е монтиран специален обков, осигуряващ процеп за проветряване). Възможно е да се получи така, че при горно отворено положение на крилото, същото може да се завърти по вертикална ос. Не се плашете! Така наречената „ножица“ на обкова задържа стабилно крилото в горния край. Преместете дръжката нагори (положение на горно отваряне), затворете прозореца и след това завъртете дръжката в хоризонтално положение (отваряне по вертикална ос).

  Прозоречните крила, в зависимост от вида на обкова да се затварят винаги както следва:

  а) Затворено – дръжката вертикално надолу;

  б) Напълно отворено – дръжката хоризонтално;

  в) 3а проветряване – дръжката вертикално нагоре – само когато крилото е с комбиниран обков.

  3. За правилното функциониране на прозореца подвижните елементи (обкова) трябва да бъде смазван с масло (несъдържащо киселина) поне два пъти годишно.

  Никога обаче да не се омазняват:

  • лагерите на плъзгащия обков;
  • ножиците и гърбовете на обкова за двуплоскостно отваряне.

   

  4. Не закачвайте нищо (с изключение на щори с предвидено за целта тегло) на крилото на прозореца – възможно е това да доведе до трудно затваряне, провисване и други проблеми.

  Почистване на касата и крилото:

  ВНИМАНИЕ:

  • Прозорецът трябва да бъде почистван редовно

  Нормално замърсените каса и крило могат да се почистват лесно с хладка вода, в която е прибавен препарат за миене на съдове.

   

  Почистването на прозорецът се извършва с топла вода и подходяща мека кърпа, като за по- упорити замърсявания може да се добави, предназначен за целта, почистващ препарат.

  • Петна от ръжда – такива петна могат да се появят и в резултат на метални замърсители от въздуха (виж Монтаж).
  • Силно замърсени прозорци могат да се почистват без усилия с помощта на специални почистващи средства. Това почистващо средство ще намерите във фирмата, която Ви е доставила прозорците.

   

  ВАЖНО!

  Не използвайте абразивни почистващи материали!

  Не използвайте агресивни препарати съдържащи разтворители, ацетон и други.

  Не използвайте твърди и/или режещи предмети (шпакли, бръснарски ножчета, домакински телчета или телени четки, и други)!

  Не почиствайте „на сухо“ с кърпа за прах!

  Почистване на уплътнения:

  1. Уплътненията по протежение на касата и крилото също се нуждаят от почистване от прах и други замърсители. При положение, че уплътнението излезе от каналчето си, достатъчно е да го притиснете с палец, като започнете от мястото, където уплътнението е „легнало“.

  2. Не използвайте остри и/или режещи предмети – може да нараните уплътнението, в резултат на което ще предизвикате допълнително усложнение (духане).

  Почистване на стъклата:

  1. Стъклата се почистват най-добре с чиста топла вода и кърпа и специализиране препарати, налични в търговската мрежа. При нужда във водата може да се добави препарат за миене на съдове.

  2. Да се избягва използването на разяждащи или съдържащи разтворители препарати!

  Стъкла:

  За разлика от старите единични стъкла, през новите стъклопакети, с който е остъклен Вашият/те прозорец/и, всичко се вижда без наличието на деформация на образа. Това се дължи на изключително равната им повърхност. Понякога при определен ъгъл на пречупване на светлината е възможно да се видят оцветявания с цветовете на дъгата.

  • Това е физично явление и не представлява дефект и/или основание за рекламация.

  Конденз:

  1. При определени климатични условия, както стъклото, така и касата могат „да се изпотят“ – това е в резултат на „среща“ на топъл със студен въздух. Явлението се наблюдава най-често когато се съчетаят висока влажност и ниски външни температури.

  2. Предпоставка за максимално предотвратяване на това явление е правилното проветряване!

  Проветряване:

  • Редовно проветряване на помещенията – предпазва от повишаване на влажността на въздуха, а от тук и евентуално образуване на плесен/мухъл.
  • Проветрявайте редовно (3-4 пъти), като предизвикате течение, чрез отваряне на всички налични прозорци в жилището/офиса – в зависимост от външните температури за около 5 минути.
  • Запотяването на прозореца е сигнал, че трябва да се проветри помещението!

  Грижа за обкова:

  1. Веднъж годишно всички подвижни части на обкова трябва да се смажат с масло или грес, несъдържащи смоли и киселини.

  2. „Заяждането“ на частите на обкова ще Ви покаже срока за смазване!

  3. При трудно отваряне на прозореца – се обърнете към доставчика на Вашите прозорци.

  4. Само специалист от фирмата, която Ви е доставила прозореца, може да прецени и съответно отстрани проблема!

  Не подпирайте прозорците

  В никакъв случай не поставяйте дървени трупчета или други предмети, с цел предотвратяване „блъсването“ на прозореца, при течение. С това можете да си навлечете само повреди и неизправности на продукта!

  Неспазването на тези указания може да доведе до увреждане на профилите, стъклото и обкова, което не се поема от гаранцията и не носим отговорност!