Продължете към съдържанието

Инструкция за употреба по предназначение и безопасност при използване, включително за замяна на конструктивни елементи

  Отваряне на прозореца:

  Прозорци с едноплоскостно отваряне: за отваряне на прозорецът е необходимо да завъртите дръжката настрани (на 90О) и след това дръпнете към Вас крилото до желаната позиция.

  Прозорци с двуплоскостно отваряне: отварянето на прозореца настрани (по оста на пантите) се извършва като при едноплоскостно отваряне. За отваряне на прозореца отгоре спрямо долният ръб е необходимо да завъртите дръжката нагоре (на 180 градуса) след което внимателно дръпнете крилото към Вас до желаната позиция.

  ВАЖНО!

  Не завъртайте дръжката за отваряне на прозорецът отгоре, когато е отворен настрани. Това води до освобождаване на горната панта и е възможно крилото да падне!

  Винаги при отваряне на прозореца отгоре е необходимо да се уверите, че долният ръб на прозореца е плътно прилепнал към касата!

  Затваряне на прозореца:

  За затваряне на прозореца от отворено положение е необходимо да затворите крилото до плътното му прилепване към касата след което да завъртите дръжката до позиция “надолу”.

  Опасни ситуации:

  При странично отворен прозорец (например за проветряване) е възможно да се получи въздушно течение, което да причини нежелано затваряне на прозореца. В този случай е възможно, ако се намирате в зоната за затваряне, крилото да Ви удари, прещипе или да се счупи и съответно парчета стъкло да Ви порежат.

   

  ПРЕПОРЪКА
  При силен вятър или възможност за създаване на въздушно течение, моля затворете прозореца. В случай, че течението се предизвиква умишлено, погрижете се за застопоряване на отвореното им положение.

   

  ВАЖНО!
      Съществува риск от падане през прозореца!
      Пазете децата далеч от прозореца, когато е отворен!

   

  При констатиране на нередности (трудно затваряне, провисване и други), моля, свържете се със специалист, който да локализира и отстрани проблема.

  Неспазването на тези инструкции може да доведе до опасни ситуации за вас или вашите деца, до повреда или счупване на прозореца, което не се поема от гаранцията и не носим отговорност!