Продължете към съдържанието

Стъклопакети

Стъклопакети

Какъв стъклопакет да изберете за ПВЦ или алуминиева дограма?

Въпреки че профилът е основата на прозореца/вратата, най-голямо топло и шумопредаване се осъществява през стъклопакета, поради неговата площ. Стъклопакетът е елемент от избора на дограма, който не бива да бъде пренебрегван.

При избора на стъклопакет е важно да се вземат под внимание няколко неща, които ще допринесат за правилната ни преценка:

  • Местонахождението на сградата и климатичните условия в района

  • Ориентацията на жилището или фасадата

  • Времеви участък за използване на сградата (за сгради предназначени за използване само през лятото)

  • Възможността за инвестиране в енергоспестяващи стъкла, които биха довели до значително намаляване на разходите за отопление и охлаждане.

Коефициент на топлопреминаване – Ug

– топлинна изолация – влияе върху отоплението. По-ниските нива на коефициента означават по-малки топлозагуби през стъклопакета за отоплените помещения през зимата и по-малко навлизане на топлина в климатизираните помещения през лятото. Това съответно влияе върху икономия на енергия. Пълненето с аргон на стъклопакета допринася за постигането на по-нисък коефициент на топлопреминаване.

Соларен фактор – SF

Соларният фактор е показател, даващ цифрово изражение на цялото количество слънчева енергия навлязла в помещенията. колкото по-ниско е нивото на навлязлата в сградата енергия, толкова по-малки са и разходите за климатизация през цялата година.

Шумоизолация – Rw

Индексът Rw измерва звуковата изолация на стъклопакета. Колкото по-висока е стойността на този индекс, толкова по-добра е шумоизолацията.

UV (%)

Преминаване на вредни ултравиолетови лъчи, водещи до избледняване на боите и причиняващи рак на кожата. Соларен фактор (%) – сумата от директно преминалата енергия и онази част от абсорбираната от стъклото енергия, която се излъчва от остъкляването към вътрешното пространство. Колкото по-голямо е директното отразяване на слънчева енергия от стъклото, толкова по-нисък е соларният фактор и по-малки разходите за климатизация през летните месеци.

Светлопропускливост (%)

Преминаване на видима светлина (естествено осветление). Колкото е по-малка стойността в %, толкова по-тъмно е в помещението.

Таблица за коефициенти на двойни стъклопакети при дебелина 24мм.

СТЪКЛОПАКЕТШумоизолацияКоефициент топлопре-минаванеПреминаване на дневна светлинаСоларен факторUV –
пропускливост
БЯЛО/БЯЛО30db2.7W/m2K81%70%44%
БЯЛО/К-СТЪКЛО (Ar)30db1.4(1.2)W/m2K80%64%42%
БЯЛО/ВСЕСЕЗОННО (Ar)30db1.4(1.2)W/m2K80%65%28%
K-СТЪКЛО/К-СТЪКЛО (Ar)30db1.1W/m2K78%57%42%
БЯЛО/ЛАМИНИРАНО36db2.8W/m2K81%7.7%10.5%
К-СТЪКЛО (Ar) /ЛАМИНИРАНО36db1.5(1.1)W/m2K78.1%62.4%7.4%
БЯЛО/РЕФЛ. ЗЕЛЕНО30db2.7W/m2K34%27%6.3%
К-СТЪКЛО (Ar)/РЕФЛ. ЗЕЛЕНО30db1.4(1.1)W/m2K33%23%4.3%
БЯЛО/Рефл.синьо30db2.7W/m2K24.3%26.4%6%
К-СТЪКЛО (Ar)/Рефл.синьо30db1.4(1.1)W/m2K23.5%21.6%4%
БЯЛО/РЕФЛ. КЛАСИК30db2.7W/m2K40%35.4%25.7%
К-СТЪКЛО (Ar)/РЕФЛ. КЛАСИК30db1.4(1.1)W/m2K39.3%30.8%15.8%

Таблица за коефициенти на тройни стъклопакети при дебелина 32 и 40мм.

СТЪКЛОПАКЕТШумоизолацияКоефициент топлопре-минаванеПреминаване на дневна светлинаСоларен факторUV –
пропускливост
БЯЛО/БЯЛО/БЯЛО33db1.9W/m2K73.6%69.4%44,5%
БЯЛО/БЯЛО/К-СТЪКЛО (Ar)33db1.3(1.1)W/m2K71.1%58.6%27.3%
К-СТЪКЛО/БЯЛО/К-СТЪКЛО (Ar)33db0.8W/m2K68.7%41%51.3%
K-СТЪКЛО/БЯЛО/ВСЕСЕЗОННО33db0.8W/m2K68.7%43%36%
БЯЛО/ЛАМИНИРАНО/К-СТЪКЛО (Ar)40db1.4(1.2)W/m2K71.3%56.4%6.5%Единично бяло стъкло

СТЪКЛОПАКЕТШумоизолацияКоефициент топлопре-минаванеПреминаване на дневна светлинаСоларен факторUV –
пропускливост
БЯЛО  размер:4мм23db5.8W/m2K90%86%69%